21 Nisan 2017, Cuma

01 Ağustos 2017
21 Nisan 2017, CUMA
PANEL 10: Son 10 yılda diyabetik hastaların dahil edildiği randomize klinik çalışmalardan öğrendiklerimiz

Oturum Başkanları: Hüsrev Hatemi, Ahmet Çorakçı

Kubilay Karşıdağ

Serebral ve kardiyovasküler sonlanım

Ayşegül Akın Atmaca

Renal sonlanım

Abdurrahman Çömlekçi

Onkolojik sonlanım

PANEL 11: Diyabetin bir komplikasyonu: Yağlı karaciğer hastalığı (Karaciğer neden şişmanlar? Önemli mi?)

Oturum Başkanları: Belgin Efe, Sema Basat

Kürşad Ünlühizarcı

Patogenezde yenilikler

Didem Özdemir

Diyabetik yağlı karaciğer ve non alkolik yağlı karaciğer hastalığı farklı mıdır?

Belgin Efe

Diyabetik yağlı karaciğer hastalığının yönetimi

PANEL 12: Diyabet ve egzersiz (Spor yapalım-sağlıklı yaşayalım çünkü..:)

Oturum Başkanları: Taner Damcı, Fuat Şar

Neşe Ersöz Gülçelik

İskelet kasında egzersiz ve glukoz transportu; yeni bilgiler

Ömer Azal

Glukoz regülasyonunda egzersizin önemi

Nuri Çakır

Egzersiz sonrası: Beyin, kalp ve yağ dokusu

KONFERANS 4:

Oturum Başkanı: Nilgün Başkal

M. Temel Yılmaz

İnsülin tedavisinin yeni matematik kuralları, yeni teknolojiler protokollerde neleri değiştirdi?

KONFERANS 5:

Oturum Başkanı: Mustafa Kemal Balcı

İlhan Satman

Yeni bir diyabet sınıflaması gerekli mi?

KONFERANS 6

Oturum Başkanı: Nilgün Güvener Demirağ

Belgin Ataç

Epigenetik ve metabolik hafıza

UYDU SEMPOZYUMU 7

Oturum Başkanı: Ahmet Kaya

Kürşad Ünlühızarcı - Özgür Demir

Karışım hikayeleri

UYDU SEMPOZYUMU 8

Oturum Başkanı: Demet Çorapçıoğlu

Selçuk Dağdelen, Kubilay Ükinç, Barış Akıncı

Tip 2 diyabet tedavisinde denge ve tecrübe

SÖZEL SUNUMLAR 4 (SS-13 / SS-16)

Başkanlar: Neşe Ersöz Gürçelik, Kürşad Özşahin

SS-13

GLP-1 agonistlerine cevap ile pankreatik beta-hücre rezervi arasındaki ilişki
Seda Sancak, Yener Gün, Nalan Okuroğlu, Yaşar Sertbaş, Ali Özdemir

SS-14

DPP-4 inhibitörleri artrit / artralji sıklığını artırmakta fakat otoimmun belirteç görülme sıklığını etkilememekte
Zeynel A. Sayiner, Ayten Eraydın, Burak Okyar, Bünyamin Kısacık, Mesut Özkaya, Mustafa Araz

SS-15

PPRG mutasyonuna bağlı familyal parsiyel lipodistrofili (FPL) bir ailede diabetes mellitus tedavisi
İsmail Yıldız, Ramazan Gen, Leyla Batmaz, Kerem Sezer, Esen Akbay, Mahmut Serbülent İbanoğlu

SS-16

Tip 2 diabetes mellituslu bireylerde oral antidiabetik ile insülin kullanımının yaşam kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Osman Son, Eren Son

PANEL 13: Metformin güncelleme

Oturum Başkanları: Fırat Bayraktar, İbrahim Şahin

İlhan Yetkin

Tedavide neden ilk sırada? Etkin mi? Güvenli mi?

Aslı Nar

Antikanserojen etkileri

Mustafa Araz

Beyin fonksiyonlarına etkileri, güncel durum

PANEL 14: Gastrointestinal sistemde diyabet ile ilgili değişiklikler

Oturum Başkanları: Gül Gürsoy, Mustafa Kanat

Tevfik Demir

Motilite bozuklukları ve patogenez

Özlem Tarçın

Değişen intestinal mikrobiyota

Alpaslan Kemal Tuzcu

Gastrik ve enterik nöropati tedavisinin yönetimi

PANEL 15: Diyabet tedavisinde yeni teknolojiler

Oturum Başkanları: Zeynep Cantürk, Selçuk Dağdelen

Soner Cander

Pompalar

Damla Gökşen

Glukoz sensörler

Alper İskit

İnsülin biyobenzerleri

POSTER SUNUMLARI 2 (PS-31 / PS-55)

Başkan: Ayşegül Atmaca

(PS-31 / PS-36)

Başkan: Mesut Özkaya

(PS-37 / PS-42)

Başkan: Reyhan Ersoy

(PS-43 / PS-48)

Başkan: Murat Yılmaz

(PS-49 / PS-55)

UYDU SEMPOZYUMU 9

Oturum Başkanı: İlhan Satman

Sanjay Kalra, Stephen L. Atkin, Hasan Aydın

T2DM tedavisinde ikide bir değil, 2’si 1

UYDU SEMPOZYUMU 10

Oturum Başkanı: Aytekin Oğuz

Özlem Tarçın - Tevfik Ecder

Geç olmadan gücü kullan

SÖZEL SUNUMLAR 5 (SS-17 / SS-20)

Başkanlar: Alper Gürlek, Hatice Sebile Dökmetaş

SS-17

Obez diyabetik hastalarda farklı diyabet tedavi rejimlerinin kilo verme üzerine etkisi
Feray Akbaş, Hanife Usta Atmaca, Fettah Sametoğlu, Mustafa Boz, Gökalp Avlağı

SS-18

Metabolik sendromu olan ve olmayan kadınlarda vitamin D düzeyi ile insülin direnci arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Leyla İpek Rudvan Al, Meliha Çağla Sönmezer, Ayşe Gökçe Çiçek,Fatma Kaplan Efe

SS-19

Ötiroid gestasyonel diabetes mellituslu hastalarda hangi hemogram parametresi daha uyarıcıdır?
Saliha Yıldız, Rıfkı Üçler, Murat Alay, Emine Bulut Ekici

SS-20

Kadınlarda Fin Diabet Risk Skoru ile metabolik sendrom, D vitamini ve insülin direnci arasındaki ilişki
Ahmet Nalbant, Ayhan Aydın, Salih Eker, Ali Tamer, Hakan Cinemre

KONFERANS 7

Oturum Başkanı: Mustafa Kutlu

Alper Sönmez

Adiposit-intestinal sistem-SSS ilişkisi: Çok iyi anlaşan 3 doku mu?

KONFERANS 8

Oturum Başkanı: Zeynep Oşar Siva

Thomas Linn

The regenerative therapy of type 1 DM

UYDU SEMPOZYUMU 11:

Oturum Başkanı: Taner Damcı

Tevfik Demir - Seda Sancak

Tip 2 diyabet tedavisinde akılcı birliktelik

UYDU SEMPOZYUMU 12

Oturum Başkanı: M. Temel Yılmaz

Ahmet Kaya - Sema Oruç Dündar

Diyabeti tanı gözünü koru: Diyabetik retinopati tedavisine multidisipliner yaklaşım

SÖZEL SUNUMLAR 6 (SS-21 / SS-24)

Başkanlar: Özlem Tarçın, Alpaslan Kemal Tuzcu

SS-21

Diyabetik ayaklı olgularda kan hipoksi ile indüklenebilir faktör- 1 alfa, Fetuin- A, fibrinojen ve homosistein düzeylerinin ampütasyon seviyesiyle ilişkisi
Nur Sinem Şengöz Coşkun, Ilgın Yıldırım Şimşir, Yasemin Delen Akçay, Şevki Çetinkalp

SS-22

Rutin ayak muayenesi yapılan hastalarda saptananlar
Hazal Sinem Özdilek, Gülgün Arslan

SS-23

Diyabetik ayak ülserlerinin tedavisinde podolojik yaklaşım
Ayfer Peker, Berrin Çetinarslan, İlhan Tarkun, Zeynep Cantürk

SS-24

Diyabetik ayak yaralarında major amputasyon önlenebilir mi?
Deniz Yahcı, Ercan Cihandide

KONFERANS 9

Oturum Başkanları: Neslihan Başçıl Tütüncü

Ahmet Kaya

Diyabet sürecinde beta hücre kitlesinin beta veya beta-hücresi olmayan kaynaklarla arttırılması

PANEL 16: Diyabet ve kemik

Oturum Başkanları: Tümay Sözen, Refik Tanakol

Alper Gürlek

Tip 1 ve tip 2 diyabette kemik metabolizma değişikleri

Erman Çakal

Oral antidiyabetikler ve kemik

Mehtap Çakır

Diyabetiklerde metabolik kemik hastalıklarının yönetimi

SÖZEL SUNUMLAR 7 (SS-25 / SS-28)

Başkanlar: Okan Sefa Bakıner, Barış Akıncı

SS-25

Tip 1 diabetes mellitus’da glisemik değişkenlik, glisemik kontrolden bağımsız olarak oksidatif hasar göstergesidir
Adile Begüm Bahçecioğlu, İncilay Lay, Afshin Samadi, Uğur Ünlütürk,Miyase Bayraktar, Selçuk Dağdelen

SS-26

İnsülin pompasına geçilen Tip 1 diyabetlilerde etkin diyet takibinin ve eğitimin başarısı
Enver Şükrü Göncüoğlu, Mine Telek, Tuğçe Dede

SS-27

IDegAsp BID ve BIAsp 30 ile noktürnal hipoglisemi olmadan bireysellişmiş açlık kan şekeri hedeflerine ulaşmak: Bir meta-analiz
Hasan Aydın, Christopher H. Sorli, Gregory Fulcher, Roopa Mehta, Soren Lindberg, Lars Bardtrum, Stephen C. Bain

SS-28

Çoklu insülin tedavisinden insülin pompasına geçiş metabolik kontrolü düzeltiyor
Vildan Özkan Derviş, Yıldız Özbey, Nuran Horuzoğlu, Ilgın Yıldırım Şimşir, Şevki Çetinkalp

UZMANINA DANIŞ 4

Tevfik Sabuncu

Diyabet tedavisinde hedef kan basıncı: Hedef ne olmalı? İntensif tedavi gerekli mi?

UZMANINA DANIŞ 5

Mustafa Cesur

Diyabet, enfeksiyon ve aşılama

UZMANINA DANIŞ 6

İbrahim Aslan

Yoğun bakım hastasının yönetimi: Metabolik değişimler, glukoz regülasyonu, nütrisyon desteği