21 Nisan 2018, Cumartesi

19 Haziran 2018
21 Nisan 2018, CUMARTESİ
Diyabette akılcı ilaç kullanımı

Oturum Başkanı: Ferihan Aral

Konuşmacı: Özlem Soyluk Selçukbiricik

SÖZLÜ SUNUMLAR 1 (SS-01 / SS-04)

Oturum Başkanları: Mustafa Kulaksızoğlu, Taner Bayraktaroğlu

SS-01

Tip 2 diyabetli 536 hastada birinci ve ikinci basamak tedavi tercihleri ve tedavi değiştirme nedenleri: Küresel DISCOVER çalışması Türkiye bulguları
Mehmet Çalan, Osman Başpınar, Ferit Kerim Küçükler, Yaşar Küçükardalı, Onur Ütebay, Ramis Çolak, Mustafa Araz, Tamer Tetiker, Ramazan Sarı, Fahri Bayram

SS-02

Tip 2 diabetes mellitusu olan erişkin hastalarda makrovasküler komplikasyon tespitinde aortik intima-media kalınlığının kullanımı
Hilmi Erdem Sümbül, Ayşe Selcan Koç

SS-03

Yağ ve proteinlerin tip 1 diabetes mellitusta glisemik değişkenliğe etkisi, güncel algoritma doğru mu?
Yasemin Atik Altınok, Hafize Çetin, Günay Demir, Samim Özen, Şükran Darcan, Damla Gökşen

SS-04

Diyabetik periferal nöropatisi olan hastaların aşil tendonlarının ultrasonografik ve elastosonografik bulguları
Özlem Turhan İyidir, Feride Kural Rahatlı, Yusuf Bozkuş, Lala Ramazanova, Hale Turnaoğlu, Aslı Nar, Neslihan Başçıl Tütüncü

SÖZLÜ SUNUMLAR 2 (SS-05 / SS-08)

Oturum Başkanları: Engin Güney, Habib Bilen

SS-05

Tip 2 diyabet hastalarında sık rastlanılan sağlık sorunlarının işlevsellik, yetiyitimi ve sağlığın uluslarası sınıflandırılması kapsamında değerlendirilmesi:
Pilot çalışma Bahar Dernek

SS-06

Diyabetli bireylerde düşük karbonhidrat diyet skoru vücut bileşimini ve glisemik kontrolü etkiler mi?
Özge Küçükerdönmez, Selda Seçkiner, Eda Köksal

SS-07

Parkin proteininin sıçan pankreatik beta hücre hattında (INS-1E) endoplazmik retikulum - mitokondriyon stresi ve otofaji yolağındaki rolü
Hasibe Verdi, Pınar Baysan Çebi, Yaprak Yılmaz Yalçın, Tülin Özkan, Erkan Ermiş, Mehtap Akçil Ok, Sibel Tulgar Kınık, Asuman Sunguroğlu, Fatma Belgin Ataç

SS-08

Gastrik Bypass (GBP) uygulanmış hastaların diyetlerine pre-probiyotik eklenmesinin metabolik parametreler, inkretin düzeyleri ve hastaların açlık, tokluk ve iştah skorları üzerine etkileri
Fulya Türker, Ayşe Kubat Üzüm, Yıldız Tütüncü, Umut Barbaros, İlhan Satman

SÖZLÜ SUNUMLAR 3 (SS-09 / SS-12)

Oturum Başkanları: İlyas Çapoğlu, Bilgin Özmen

SS-09

Türkiye’ye özgü Atatürk Orman Çiftliği dondurmanın glisemik indeks değerinin saptanması
Nuket Yumuk, Çağlar Keskin, Özgür Demir, Mustafa Şahin, Rıfat Emral, Murat Faik Erdoğan, Sevim Güllü, Aydın Vedia Tonyukuk Gedik, Nilgün Başkal, Demet Çorapçıoğlu

SS-10

Retinopati komplikasyonu oluşmamış tip 1 diabetes mellitus hastalarında iç retinal katmanlardaki erken nörodejenerasyonun gösterilmesi
Eylem Çağıltay, Fahrettin Akay, Fatih Gündoğan, Salih Uzun, Ümit Yolcu, Sami Toyran

SS-11

MODY3’ün tanınsında miRNA’ların rolünün araştırılması
Ergül Berber, Oğuzhan Fatih Baltacı, Şeyma Çolakoğlu, Gökçe Güllü Amuran, Neslihan Aydın, Mehmet Sargın, Arzu Karabay, Temel Yılmaz

SS-12

Pregestasyonel diyabette glisemik değişkenliğin önemi: CGMS uygulama sonuçları
Sakin Tekin, Seher Tanrıkulu, Gülşah Yenidünya Yalın, Elif Bağdemir, Nurdan Gül, Cemile İdiz, Songül Hatipoğlu, Sema Genç, Sevda Özel Yıldız, Nevin Dinççağ

SÖZLÜ SUNUMLAR 4 (SS-13 / SS-16)

Oturum Başkanları: Ramis Çolak, Yalçın Aral

SS-13

Farklı ekmek çeşitlerinin karbonhidrat intoleransı olmayan kilolu ve obez gönüllülerde etkisi
Merve Kayalı, Yıldız Tütüncü, S. Özge Duman, Nevin Dinççağ

SS-14

Diyabetik bireylerde insülin kullanımı yorgunluk nedeni midir?
Özlem Haliloğlu, Mesude Tütüncü, Serdar Şahin, Özge Polat Korkmaz, Zeynep Oşar Siva

SS-15

Tip 1 diabetes mellitusun farklı klinik evrelerinde Th1, Th2, Th17 ve Treg hücrelerinin rolü
Burçin Aydın Özgür, Suzan Adın Çınar, Abdullah Yılmaz, Ender Coşkunpınar, Sakin Tekin, Derya Öztürk, Ali Osman Gürol, M. Temel Yılmaz

SS-16

Tip 2 diyabetli hastalarda kısa dönem glisemik kontrol sonrasında C-peptit seviyesi artar mı?
Ömercan Topaloğlu, Bahri Evren, İbrahim Şahin

SÖZLÜ SUNUMLAR 5 (SS-17 / SS-20)

Oturum Başkanları: Zeliha Hekimsoy, Göksun Ayvaz

SS-17

İleri yaş diyabetlilerde kişiye özel tedavi seçimi ve glisemik kontrole etkileri
Fulya Türker, Damla Güzey, Hülya Hacışahinoğulları, Ramazan Çakmak, Özlem Soyluk Selçukbiricik, Nurdan Gül, Ayşe Kubat Üzüm, Kubilay Karşıdağ, M. Temel Yılmaz, Nevin Dinççağ, İlhan Satman

SS-18

Streptozotosin (Stz) ile indüklenmiş sıçanlarda deneysel diyabetik yara modelinde Allicin uygulamasının yara iyileşmesine etkisi: Ön sonuçlar
İsmail Toyğar, Aynur Türeyen, Derya Demir, Şevki Çetinkalp

SS-19

Diyabetin Tip1 ve Tip 2 diyabete yol ayrımında aynı sitokinlerin değişen düzeylerinin rolü
Gonca Tamer, Banu İşbilen Başok, Özge Telci

SS-20

Tip 2 diyabetik bireylerde glomerular filtrasyon hızı hesaplamada kullanılan üç farklı yöntemin karşılaştırılması
Fatih Orkun Kundaktepe, Mustafa Genco Erdem, Şerife Ayşen Helvacı

SÖZLÜ SUNUMLAR 6 (SS-21 / SS-24)

Oturum Başkanları: Mustafa Kemal Balcı, Sebile Dökmetaş

SS-21

Bariatrik cerrahi için değerlendirilen obez hastalarda 25-OH vitamin D ve parathormon düzeyleri
Hatice Gizem Günhan, Eren İmre, Onur Elbasan, Dilek Gogas Yavuz

SS-22

Tip 2 diyabetik hastalarda exenatid tedavisinin kahverengi yağ dokusu belirteçlerine ve epikardiyal yağ dokusu üzerine etkisinin insülin glargin ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
Özlem Zeynep Akyay, Tayfun Şahin, İlhan Tarkun, Yağmur Çakmak, Berrin Çetinarslan, Zeynep Cantürk, Alev Selek, Özlem Şafak

SS-23

Tip 1 diyabetli çocuk ve ergenlerin fiziksel aktiviteye katılımlarının bir takım değişkenler açısından incelenmesi
Tamer Civil, Nevin Gündüz, Gülfem Ersöz, Mitat Koz, Hamdi Cihan Emeksiz, Fatma Çavuşoğlu, Nesil Gören Atalay, Hüseyin Demirbilek

SS-24

Diabetes mellitusta ayak tendonlarındaki değişikliklerin değerlendirilmesi
Büşra Yürümez, Müjde Aktürk, Murat Uçar, Mehmet Ali Can, Alev Eroğlu Altınova, Emre Arslan, Nil Tokgöz, Füsun Baloş Törüner

A. Sevim Büyükdevrim Konferansı

Oturum Başkanları: İlhan Satman, Refik Tanakol

Mandeep Bajaj

Treating type 2 diabetes from bench to bedside

Panel 7: Diyabette göz ardı ettiklerimiz

Oturum Başkanları: Ömer Azal, Ayşe Kubat Üzüm

Işın Baral Kulaksızoğlu

Diyabetlide kognitif fonksiyonlar ve psikolojik sorunlar

Derya Karadeniz

Diyabet ve uyku bozuklukları

Ateş Kadıoğlu

Diyabet ve cinsel sorunlar

Panel 8: Diyabet gelişmesine yol açan riskleri unutmayalım

Oturum Başkanları: Sait Gönen, Tamer Tetiker

Neslihan Başçıl Tütüncü

Genetik potansiyelin payı

Alev Eroğlu Altınova

Çevresel etkenlerin (hava, su, endokrin bozucular) rolü

Betül Uğur Altun

Çalışma koşulları, süresi ve uyku düzensizliği toksik olabilir mi?

BİLDİKLERİMİZ/ UYGULADIKLARIMIZ PANELİ 1: Diyabet ve egzersiz

Oturum Başkanları: Taner Damcı, Mesut Özkaya

Haydar Demirel

İnaktivite: Diyabet gelişiminde rolü ve önemi

Taner Damcı

Klinisyen gözüyle diyabetlide egzersizin önemi

Gürkan Açıkgöz

Diyabetliler egzersizin öneminin ne kadar farkında?

Uydu sempozyumu 9: Diyabetin Lipotoksisite Sarmalı

Oturum Başkanı: Nevin Dinççağ

Habib Bilen

Periferik Lipotoksisite

Selçuk Dağdelen

Hepatik Lipotoksisite

Uydu sempozyumu 10

Oturum Başkanı: Aytekin Oğuz

Sadi Güleç, Okan Sefa Bakıner

OkuYorum

BİLDİKLERİMİZ/ UYGULADIKLARIMIZ PANELİ 2: Erişkin diyabetlide beslenme

Oturum Başkanları: Ahmet Kaya, Emel Özer

Emine Akal Yıldız

Kanıta dayalı öneriler ne diyor?

Emel Özer

Uygulamadaki gerçekler: Sağlığı olumsuz etkileyen diyetler

Seçilmiş Poster SUNUMU (PS-25 / PS-36)

Başkan: Özlem Soyluk Selçukbiricik

(PS - 25 - 26 - 27)

Başkan: Kamile Gül

(PS - 28 - 29 - 30)

Başkan: Özgür Demir

(PS - 31 - 32 - 33)

Başkan: Mustafa Boz

(PS - 34 - 35 - 36)

NURİ KAMEL KONFERANSI

Oturum Başkanları: Ali Rıza Uysal, Miyase Bayraktar

Demet Çorapçıoğlu

İntrauterin hayattan yaşlılık dönemine dek D vitamini, diyabetlide önemli mi?

Uydu sempozyumu 11

Oturum Başkanı: M. Temel Yılmaz

Oğuzhan Deyneli, Kubilay Ükinç

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Metforminden sonra ilk seçenek hangisi? Rehberler ne diyor?

Uydu sempozyumu 12

Oturum Başkanı: Zeynep Oşar Siva

Şevki Çetinkalp, Özlem Üstay Tarçın

Zor Vakalar Kolay Çözümler: Linagliptin

Panel 9: Diyabet tanısında kararsız kaldığımız ara formlar

Oturum Başkanları: Ferihan Aral, Taner Bayraktaroğlu

Melek Eda Ertörer

Monojenik diyabet: Kim, ne zaman, nasıl tanınır?

Mustafa Araz

İlaçların ve diğer endokrin nedenlerin yol açtığı diyabette yaklaşım

Panel 10: Metabolizma ve mikrobiyata ilişkisi

Oturum Başkanları: Mustafa Kutlu, Berrin Çetinarslan

Ener Çağrı Dinleyici

Mikrobiyata: İnsan fizyolojisindeki rolü, etkiliyen faktörler, bağışıklık sisteminde ve metabolik hastalıklardaki önemi

Zehra Büyüktuncer Demirel

Beslenme modelleri mikrobiyatayi nasıl etkiler?

Mustafa Şahin

“Mikrobiyatanın değiştirilmesi” mümkün mü? Metabolik hastalıkların tedavisinde çözüm olabilir mi?

Panel 11: Diyabet ve kanser ilişkisi

Oturum Başkanları: İlhan Yetkin, Ersin Akarsu

Zeynep Oşar Siva

Diyabette kanser biyolojisi, öncelik hangisinde?

Müjde Aktürk

Diyabet tedavilerinin kanser gelişiminde, kemoterapinin diyabet gelişiminde rolü var mı?

Meral Mert

Olgu: Kanser kemoterapisi alan diyabetliyi, tetkik ve tedavi aşamalarında nasıl yönetelim?

BİLDİKLERİMİZ/ UYGULADIKLARIMIZ PANELİ 3: Özel durumlarda diyabetli ne yapacak? Beslenme ve bakımı nasıl değişecek?

Oturum Başkanı: Kubilay Karşıdağ

Tartışmacılar: Nurdan Gül, Ramazan Çakmak, Fulya Türker, Elif Bağdemir, Cemile İdiz, Dilara Karşıdağ

SENA YEŞİL KONFERANSI

Oturum Başkanları: Füsun Saygılı, Aydan Usman

Fırat Bayraktar

Biriken verilerin ışığında oral antidiyabetiklerin kardiyak ve renal sonuçları