3. Gün Sunumları: 22 Nisan 2016 Cuma

23 Mayıs 2016
22 Nisan 2016, CUMA
Panel 9: Erişkinlerin latent otoimmün diyabeti: Bilinenler ve belirsizlikler

Oturum Başkanları: Miyase Bayraktar, Hasan Aydın

Nilgün Güvener Demirağ

Genetik ve immünite

Ayşegül Atmaca

Metabolik ve klinik özellikler (klinik fenotipler)

Canan Ersoy

Progresyon ve tedavi stratejileri

Panel 10: Diyabet ve böbreğe farklı bir bakış

Oturum Başkanları: Sait Gönen, Ercan Tuncel

Bülent Altun

Diyabetik nefropatide hücre biyolojisi ve anjiyopoetinlerin rolü

Belgin Efe

Tip 2 diyabette renal fonksiyon kaybında nonproteinürik yolak

İnan Anaforoğlu

Glukoz regülasyonuna böbreğin katkısı

Panel 11: Diyabette kardiyovasküler risk yönetiminde güncelleme

Oturum Başkanları: Metin Özata, Gökhan Özgen

Sibel Güldiken

Risk analizi

Alper Sönmez

Diyabetik dislipidemi tedavisinde yenilikler

Özgür Demir

Antihipertansifler, aspirin ve diğer tedaviler

Panel 12: Gelecekte diyabet tedavisi

Oturum Başkanları: Tümay Sözen, Bilgin Özmen

Ahter Şanlıoğlu

Adacık transplantasyonu

Erdal Karaöz

Kök hücre tedavisi

Konferans 3

Oturum Başkanı: Hasan İlkova

Garry M. Steil, ABD

Yapay pankreas

Konferans 4

Oturum Başkanı: Ahmet Çorakçı

M. Temel Yılmaz

Tedavi rehberlerinin beyaz yalanları: Tip 2 diyabette insülin tedavisine güncel yaklaşım

Uydu Sempozyumu 5

Başkan: İlhan Yetkin

Abdurrahman Çömlekçi, Mustafa Araz

Nihan nasıl kurtulur?

Uydu Sempozyumu 6

Başkan: Ahmet Kaya

Şevki Çetinkalp, Hakan Karpuz,Mustafa Arıcı

T2DM tedavisine multidisipliner yaklaşım 2 Doğru tedaviyi ertelemeyin, komplikasyonların önüne geçin

Sözel Sunumlar 2 (SS-06 / SS-10)

Başkanlar: Mustafa Kutlu, Ayşegül Atmaca

SS-06

Gestasyonel Diabetes Mellitus’lu hastalarda; serum betatrofin, irisin ve omentin düzeyleri

İbrahim Aydın, Rıfkı Üçler, Murat Alay, Ahmet Ufuk Kömüroğlu, Saliha Yıldız, Murat Atmaca

SS-07

Tip 2 Diabetes Mellitus hastalarında serum vitamin D düzeyinin glisemik kontrol, diyastolik disfonksiyon ve karotis intima-media kalınlığı üzerine etkisi

Mehtap Evran, Gamze Akkuş, Mustafa Gök, Çağlar Emre Çağlıyan, Murat Sert, Tamer Tetiker

SS-08

Tip 2 diyabette başlangıç insülin tedavi seçenekleri: Farklı insülin tedavileri ile tek merkezli, 52 haftalık gözlemsel çalışma

Hasan Aydın, Hülya Demir, Şeyma Eren, Nazlı Şişik

SS-09

Tip-2 Diabetes Mellitus hastalarında kırmızı kan hücresi dağılım genişliği (RDW) düzeyi ile koroner plak yükü ve subtipleri arasındaki ilişki

Gökhan Aksan

SS-10

Obez tip 2 diyabet hastalarında insülin ve eksenatid kombinasyonunun insülin dozları, günlük insülin enjeksiyon sayısı, kilo ve HbA1c değerleri üzerine etkisi

Başak Bolayır, Muhittin Yalçın, Gülkhat Abilova, Sakine Güzel, Emre Arslan, Alev Altınova, Müjde Aktürk, Füsun Törüner, Mehmet Ayhan Karakoç, İlhan Yetkin, Nuri Çakır

Poster Sunumları 2 (PS-37 / PS-72)

Başkan: Seda Sancak

(PS-37 / PS-43)

Başkan: Mesut Özkaya

(PS-44 / PS-51

Başkan: Gonca Örük

(PS-52 / PS-58)

Başkan: Alpaslan Kemal Tuzcu

(PS-59 / PS-65)

Başkan: Banu Kale

(PS-66 / PS-72)

Panel 13: Diyabet ve kanser

Oturum Başkanları: Aydan Usman, Nezaket Adalar

Dicle Güç

Diyabette kanser biyolojisi

Selçuk Dağdelen

Diyabetik mastopati

Fırat Bayraktar

Metformin ve kanser

Panel 14: Diyabetik otonom nöropati

Oturum Başkanları: Bekir Çakır, Levent Kebapçılar

Reyhan Ersoy

Diabetes mellitusta glisemi ve gastroenteropati

Zeynep Oşar Siva

Kardiyak otonom nöropati

Nur Kebapçı

Genitoüriner otonom nöropati

Panel 15: Diyabette mental sağlık: Unutulan komorbidite

Oturum Başkanları: Erol Bolu, Hulusi Atmaca

Şevki Çetinkalp

Depresyon ve diabetes mellitus: Nedensel birliktelik

İlhan Yetkin

Prediyabetik ve diyabetik dönemde demans ve kognitif fonskiyonlarda azalma

Zeliha Hekimsoy

Antipsikotik ilaçlar ve diyabet ilişkisi

Panel 16: Diyabette internet ve akıllı telefon uygulamalarının kullanımı

Oturum Başkanları: Gül Gürsoy, Abdurrahman Çömlekçi

Mustafa Kemal Balcı

Akıllı telefonlarla özyönetim destekleme sistemi

Seda Sancak

Akıllı telefonların gıda ve besin içeriği tayininde kullanımı

Taner Bayraktaroğlu

Adölesan diyabetiklerin takip ve tedavisinde sosyal ağların rolü

Uydu Sempozyumu 7: Tip 2 diyabet tedavisinde son dakika: Yeni kanıtlar

Başkan: Kürşad Ünlühızarcı

Ted Wu

Tip 2 diyabet yönetiminde hazır karışım insülin tedavi rejimi
Uydu Sempozyumu 8

Başkan: Hasan İlkova

Kubilay Ukinç

Tip 2 diyabet tedavisinde ‘ESKİMEYEN DOST’

Sözel Sunumlar 3 (SS-11 / SS-12)

Başkanlar: İlhan Yetkin

SS-11

Tip 2 diyabetik retinopati hastalarında D vitaminin değerlendirilmesi

Lütfiye Seçil Deniz Balyen, Lokman Balyen, Semir Paşa, Ahmet Engin Atay, Alpaslan Kemal Tuzcu, Ömer Satıcı

SS-12

Tip 2 Diabetes Mellitus’ta periodontal hastalıkların gelişimi üzerinde HIF-1α,VEGF, TNF-α genlerinin rolü

Selin Küçükyurt Kaya, Yağmur İlarslan Yıldırım, Nafiye Yıldız, Serkan Kabaçam, Yeşim Özdemir, Ayşe Şendur, Erdem Karabulut, Selçuk Dağdelen, Mehmet Alikaşifoğlu, Rahime Nohutcu, Tomris Erbaş

Sözel Sunumlar 4 (SS-13 / SS-14)

Başkanlar: Erol Çerasi

SS-13

Tip 2 diyabetik hastalarda C-peptid düzeyi tedavi seçimlerini etkilemekte midir? Retrospektif bir değerlendirme

Gökhan Tazegül, Mustafa Kemal Balcı, Hümeyra Bozoğlan, Özlem Doğan, Ramazan Sarı, Hasan Ali Altunbaş

SS-14

Oksidatif stres ve inflamasyon belirteci olan monosit/HDL kolesterol oranı ile diyabetik nöropati ilişkisi: Kesitsel tek merkez çalışması

Asena Gökçay Canpolat, Şule Canlar, Çağlar Keskin, Mustafa Şahin, Demet Çorapçıoğlu, Rıfat Emra

Sözel Sunumlar 5 (SS-15 / SS-16)

Başkanlar: Nuri Çakır

SS-15

Diabetes Mellitus riskinde HNF1A- gen ilişkisi

Selvihan Beysel, Ferda Alparslan Pınarlı, Muhammed Yunus Alp, Özgür Özçelik, Müyesser Saykı Arslan, Esra Tutal, Ahmet Yeşilyurt, Erman Çakal, Tuncay Delibaşı

SS-16

2015 yılında saptanan MODY olgularımızın değerlendirilmesi

Mustafa Ünübol, Gökay Bozkurt, Vecihe Bayrak, Hurşide Tuna, Mustafa Burak Yaşar, Engin Güney

Sözel Sunumlar 6 (SS-17 / SS-18)

Başkanlar: Mehtap Çakır

SS-17

Tip 2 diyabet ve prediyabette BMP-4 ve antagonistlerinin idrar albümin düzeyi ile ilişkisi

Banu Şarer Yürekli, Gökçen Ünal Kocabaş, Murat Akşit, Nilüfer Özdemir Kutbay, Aslı Süner, İsmail Yürekli, Habib Çakır, Giray Bozyaka, Şevki Çetinkalp

SS-18

Bozulmuş glukoz toleransına sahip anemik olmayan hastalarda hepcidin ve GDF-15 düzeyleri

Mehmet Muhittin Yalçın, Alev Eroğlu Altınova, Müjde Aktürk, Özlem Gülbahar, Emre Arslan, Damla Örs Şendoğan, İlhan Yetkin, Füsun Baloş Törüner

Mini Konferans 8

Oturum Başkanları: İlhan Yetkin

Şehnaz Karadeniz

Diyabetik retinopati tedavisinde anti VEGF’lerin yeri

Mini Konferans 9

Oturum Başkanları: Erol Çerasi

Kürşad Ünlühızarcı

Diyabet komplikasyonlarının genetiği

Mini Konferans 10

Oturum Başkanları: Mustafa Kutlu

Kubilay Karşıdağ

Gençlerde diyabet ayırıcı tanısı LADA, MODY, Tip 1 DM

Mini Konferans 11

Oturum Başkanları: Mehtap Çakır

Garry M. Steil, ABD

Glukoz ölçüm yöntemlerinde 2016’da neredeyiz?

Uzmanına Danış 4

Ted Wu, Avustralya

Tip 2 diyabetli vakalarda farklı insülin rejimlerinin , Avustralya seçimi, kullanımı ve değiştirilmesi

Uzmanına Danış 5

Barış Akıncı

Şiddetli insülin direnci ile giden nadir diyabet tipleri

Uzmanına Danış 6

Habib Bilen

Diyabetik ayaklı hastaların yara bakımında yenilikler