4. Gün Sunumları: 23 Nisan 2016 Cumartesi

23 Mayıs 2016
23 Nisan 2016, CUMARTESİ
Panel 17: Tip 2 diyabet yönetiminde cinsiyet bir kriter mi?

Oturum Başkanları: Nilgün Başkal, Faruk Alagöl

Füsun Saygılı

Prediyabetik ve Tip 2 diyabetik kadınlarda kardiyovasküler risk: Gerçekten erkeklerden daha yüksek mi?

Ömer Azal

Erkeklerde testosteron, diabetes mellitus, kardiyovasküler hastalık ve mortalite: Karanlıkta yaşamak

İlhan Tarkun

Diyabetten korunmada cinsiyet ilişkili farklılıklar

Panel 18: Bariatrik cerrahi

Oturum Başkanları: Tamer Tetiker, Refik Tanakol

Sevim Güllü

Bariatrik cerrahi sonrası kilo kaybı ve glukoz regülasyonunun santral mekanizmaları

Melek Eda Ertörer

Gastrik bypass sonrasındaki diyabet remisyonunu operasyon öncesinde belirleyebilir miyiz?

Volkan Yumuk

Tip 2 diyabetik bireylerde bariatrik cerrahi sonrası riskleri

Panel 19: Diyabet ve beslenme

Oturum Başkanları: İlyas Çapoğlu, Kubilay Ukinç

M. İlker Yılmaz

Sodyum karmaşası - nereye kadar kısıtlanmalı ve diyabetik nefropatide protein kısıtlanmalı mı?

Kamile Gül

Diyabetli hastalara ara öğün gerekli mi?

Özen Öz Gül

Tatlandırıcı kullanımı

Mini Konferans 12

Oturum Başkanı: Murat Süher

Hasan Ali Altunbaş

Akdeniz Üniversitesi’nde bir pankreas naklinin öyküsü

Mini Konferans 13

Oturum Başkanı: Sebila Dökmetaş

Ercüment Dirice, ABD

Fonksiyonel beta hücre kitlesini arttırmaya yönelik güncel yaklaşımlar

Tartışma: Tip 2 diyabetik bireyde oral ajanlar yetmiyor

Oturum Başkanı: Zeynep Oşar Siva

Zeynep Cantürk

Bazal insülin mi?

Erdinç Ertürk

GLP-1 analoğu mu?

Konferans 5

Oturum Başkanı: M. Temel Yılmaz

Ahmet Kaya

Kahverengi ve bej yağ dokusu

Mini Konferans 14

Oturum Başkanı: Mehmet Sargın

Uğur Ünlütürk

Diyabette akılcı ilaç kullanımı

Uydu Sempozyumu 9

Başkan: Zeynep Cantürk

Hasan Aydın, Barış Akıncı, Levent Kebapçılar

İnsüline başlarken yol ayrımı

Uydu Sempozyumu 10

Dilek Gogas Yavuz, Kubilay Ukinç

Zorlu diyabet yolunda sağlam başlangıç:Yeni ve farklı bir DPP4 inhibitörü

Sözel Sunumlar (SS-19 / SS-22)

Başkanlar: Sevim Güllü, İlhan Tarkun

SS-19

Tip-2 Diabetes Mellitus ve demans hastalarında serum visinin like protein-1 düzeyleri

Derda Gökçe, İlhan Yetkin, Mustafa Cankurtaran, Rana Tuna Doğrul, Özlem Gülbahar, Muhammet Cemal Kızılarslanoğlu, Mehmet Muhittin Yalçın

SS-20

Önceden gestasyonel Diabetes Mellitus tanısı alanlarda sol ventrikül fonksiyonlarının iki boyutlu speckle tracking ekokardiyografi ile tespit

Sinan İnci, Mustafa Turgut

SS-21

Diyabetik ayakta epidermal growth faktör kullanımı: Bir merkezin deneyimi

Birhan Oktaş, Aydın Çifci, Şenay Arıkan Durmaz, Özkan Kurt, Mehmet Kabalcı, Vedat Şimşek

SS-22

İnsülin direnci tanısı almış hastaların izleminde bel/kalça oranı yerine bel/boy oranı kullanılabilir mi?

Sıdıka Ünal, Nilgün Seremet Kürklü, Gülşah Kaner, Hacer Çabuk Güllüoğlu, Firdevs Fulya Yüzbaşıoğlu Marangoz

Poster Sunumları 3 (PS-73 / PS-107)

Başkan: Hüseyin Demirci

(PS-73 / PS-79)

Başkan: Şenay Arıkan Durmaz

(PS-80 / PS-86)

Başkan: Faruk Kutlutürk

(PS-87 / PS-94)

Başkan: Alev Altınova

(PS-95 / PS-101)

Başkan: Levent Kebapçılar

(PS-102 / PS-107)

Uydu Sempozyumu 11: Metformin nerede altın standarttır, nerede değildir?

Oturum Başkanı: Şazi İmamoğlu

Selçuk Dağdelen

Nerede altın standarttır?

Ahmet Kaya

Nerede değildir?

Uydu Sempozyumu 12: Diyabetin öyküsünü değiştirin

Başkan: Hasan İlkova

Simon Heller, İngiltere

Liraglutid ile tedavide üstün sonuçlar

Panel 20: Diyabette hipoglisemi

Oturum Başkanları: Sema Akalın, Füsun Törüner

Ersin Akarsu

Hipoglisemiye beyin adaptasyonu

Simon Heller, İngiltere

Hipogliseminin proaritmik etkisi: İskemi ve bradikardi açısından artmış riskler

Pratik Choudhary, İngiltere

Ciddi / dirençli hipoglisemi yönetimi

Panel 21: İnkretin bazlı tedaviler: Aktif araştırma alanları ve cevaplanmamış sorular

Oturum Başkanları: Tevfik Sabuncu, Betül Uğur Altun

Tevfik Demir

Tip 2 diyabet tedavisinde GLP-1 analogları + insülinin yeri

Mustafa Kulaksızoğlu

GLP-1 agonistlerinin diyabet dışında kullanımı

Alper Gürlek

GLP-1 analoglarının Tip 1 DM’de kullanımları

Panel 22: Diyabetik bireylerde sosyal yaşam

Oturum Başkanları: Fulya Akın, Erman Çakal

Oya Topaloğlu

Diyabet ve işgücü kaybı (Kanuni haklar, maluliyet vs.)

Faruk Kutlutürk

Diyabet ve vardiyalı çalışma

Gonca Örük

Diyabet ve seyahat

Panel 23: İnsülin İnfüzyon Pompa Sistemleri Paneli I: Klinik Kullanım

Oturum Başkanları: Selçuk Dağdelen

Nevin Dinççağ

Klinik çalışmalar ve kılavuzlar ışığında insülin infüzyon pompalarının DM tedavisindeki yeri

Damla Gökşen Şimşek

İnsülin infüzyon pompasının pratik kullanımı (doz ayarları, alarmlar ve infüzyon setleri)

Özlem Üstay Tarçın

İnsülin pompasıyla yaşam

Konferans 6: Glukoz kontrolü ve diyabetik nöropati

Oturum Başkanı: Hüsrev Hatemi

Taner Damcı

Klinik çalışmalardan neler öğrendik

Panel 24: DM tedavisinde kullanılan ilaçların güvenilirlik sorunları

Oturum Başkanları: Dilek Gogas Yavuz, Fatih Tanrıverdi

Mustafa Araz

İnsülinler ve güvenilirlik

Mücahit Özyazar

Glitazonlar ve güvenilirlik

Okan Bakıner

İnkretin bazlı tedaviler ve güvenilirlik

Konferans 7

Oturum Başkanı: Fahri Bayram

Mesut Özkaya

Diyabette hiperlipidemi tedavisinde neredeyiz?

Panel 25: İnsülin İnfüzyon Pompa Sistemleri Paneli II:Olgular Eşliğinde Uygulamalar

Oturum Başkanı: Damla Gökşen Şimşek

Ayşe İlhan

İnsülin pompası eğitimi nasıl verilir, nasıl takılır?

Samim Özen, Canan Ersoy

Olgu tartışmaları