49. Ulusal Diyabet Kongresi Sunumları

22 Ocak 2014
18 NİSAN 2013, PERŞEMBE
PANEL 1: Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Güncelleme 2013: Farmakolojik Ajanların Pankreatik ve Ekstrapankreatik Etkileri
Oturum Başkanları: Nazif Bağrıaçık (TR), Gürbüz Erdoğan(TR)
Murat Sert (TR) Metformin - Pioglitazon
Nevin Dinççağ (TR) Sülfonilüre - Glinidler
Hasan İlkova (TR) GLP-1 DPP4 İnhibitörleri
Muhammad Abdul Ghani (ABD) Böbrekten Glikoz Emilim İnhibitörleri
KONFERANS 1
Oturum Başkanı: Olcay Gedik (TR), Amir Kamran (IR)
Tamas Horvarth (ABD] Yüksek Beyin Fonksiyonları ve Yaşam Ömrünü Regule Eden Açlık - Promote Eden Hipotalamik Nöronlar
BİR KONU İKİ UZMAN - 1
Tomris Erbaş (TR) Diyabetik Gastroenteropati Patofizyoloji & Klinik
Ali Rıza Uysal (TR) Diyabetik Gastroparezi Tedavisi
BİR KONU İKİ UZMAN - 2
Demet Çorapçıoğlu (TR) Diyabetik Kadınlarda Seksüel Sorunlar
Ateş Kadıoğlu (TR) Diyabet ve Seksüel Sorunlar: Güncelleme
BİR KONU İKİ UZMAN - 3
Yusuf Özkan (TR) Diyabet ve Uyku Bozuklukları
Hakan Kaynak (TR) Uyku Hastalıklarının Tedavisi
BİR KONU İKİ UZMAN - 4
Tamer Ataoğlu (TR) Diyabet & Periodontal Hastalık
Hanife Ataoğlu (TR) Diyabet & Dental İmplant
BİR KONU İKİ UZMAN - 5
Nevin Şanlıer (TR) Diyabet; Hazır Gıdalar, Gıda Takviyeleri, Alternatif ve Tamamlayıcı Tedaviler
Cumali Gökçe (TR) Diyabet; Gıda Takviyeleri, Alternatif ve Tamamlayıcı Tedaviler
BİR KONU İKİ UZMAN - 6
Serdar Güler (TR) Diyabet ve Obezite Tedavisi
Volkan Yumuk (TR) Diyabetli Hastada Obezite Tedavisi
PANEL 2 - İnsülin direnci: Tanı, Klinik ve Tedavide Güncel Görüşler
Oturum Başkanları: Metin Arslan(TR), Valeh Mirzazada(AZ)
Ralph DeFronzo (ABD) Patogenez
Zeynep Oşar Siva (TR) Sınıflama ve Klinik
Göksun Ayvaz (TR) Tedavi Yaklaşımı
Evet / Hayır Oturumu
Oturum Başkanı: Ahmet Kaya (TR)
Alper Çelik (TR) Diyabette Bariatrik Cerrahiye Evet
Mustafa Kutlu (TR) Diyabette Bariatrik Cerrahiye Hayır

19 NİSAN 2013, CUMA
PANEL 3 : Diyabette İnsülin Replasmanı Tedavisi 2013: Güncelleme
Oturum Başkanları: Ahmet Çorakçı (TR), Mohamad Sandid (LB)
M. Temel Yılmaz (TR) İnsülin Tedavisinin Matematik Kuralları ve Tip 1 Diyabette Tedavi Protokolleri
Taner Damcı (TR) Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavi Protokolleri
Andrew Drexler (ABD) Yeni İnsülinler
KONFERANS 2
Oturum Başkanları: Hasan İlkova (TR), Samad Shera (PK)
Jeffrey Freidman (ABD) Yeme İsteği ve Vücut Ağırlığını Regule Eden Leptin ve Nöronal İlişkiler
BİR KONU İKİ UZMAN - 7
Alpaslan Kemal Tuzcu (TR) Diyabetik Nöropati ve Ağrılı Nöropati Tedavisi
Hilmi Uysal (TR) Diyabetik Nöropati Patofizyolojisi
BİR KONU İKİ UZMAN - 8
Ramazan Sarı (TR) Diyabet ve Kanser
İbrahim Şahin (TR) Diyabetik Nöröpatide Patogenetik Tedavi Yaklaşımı
BİR KONU İKİ UZMAN - 9
Bilgin Özmen (TR) Diyabette Osteoporoz ve Tedavisi
Refik Tanakol (TR) Diyabette Osteoporoz Tedavisi
BİR KONU İKİ UZMAN - 10
Barış Akıncı (TR) Diyabetik Ayak Ülserleri
Halit Özsüt (TR) Diyabetik Ayak Enfeksiyonları Tedavisi
BİR KONU İKİ UZMAN - 11
Berrin Çetinarslan (TR) MODY Tanım, Sınıflama ve Klinik Özellikleri
Murat Yılmaz (TR) MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri
BİR KONU İKİ UZMAN - 12
Ersin Akarsu (TR) Diabetes Mellitus Patogenezinde Vitamin Eksikliğinin Rolü
Esen Akbay (TR)
Diyabetin Vitaminlerle Tedavisi
PANEL 4 : Hipoglisemi 2013
Oturum Başkanları : Nilgün Başkal (TR), Jihad Haddad (JO)
Armağan Tuğrul (TR) Preklinik Dönem (Reaktif Hipoglisemi)
Alper Gürlek (TR) Açlık Hipoglisemileri Sınıflama / Tanı
Mesut Özkaya (TR) Hipogliseminin Kardiyovasküler ve Beyin Fonksiyonlarına Etkileri

20 NİSAN 2013, CUMARTESİ
PANEL 5 : Diyabet ve Hızlandırılmış Ateroskleroz: Tedavide Tartışmalı Konular ve Gerçekler
Oturum Başkanları: Fahri Bayram (TR), Megahed Abu Almagd (EG)
M. Sait Gönen (TR) Statinler - Fibratlar
Ramis Çolak (TR) Antihipertansifler
Levent Kebapçılar (TR) Antitrombositer Tedavi
KONFERANS 3
Oturum Başkanları: İlyas Çapoğlu (TR), Ömer Azal (TR)
Umut Özcan (TR) Obezitenin Küçük Moleküller Kimyasal Caperonlar ile Tedavisi
Erol Bolu (TR) Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı : İlhan Yetkin (TR)
PANEL 6 : Dünyada ve Bölgemizde Büyük Sağlık Tehditi: Diyabet Genel Profili ve Prevansiyon Stratejileri
Oturum Başkanları: Mahmoud İbrahim (ABD), Ebtesam Ba-Essa (SA)
Mahmoud İbrahim (ABD) Amerika' da Diyabetin Genel Profili Toplumsal Prevansiyon Çalışmaları
Şehnaz Karadeniz (TR) Avrupa' da Diyabet Haritası ve Genel Perspektif
Samir Helmy Assad-Khalil (EG) Kuzey Afrika Bölgesinde ve Mısır' da Diyabetin Profili ve Hazırlayıcı Nedenler
Jihad Haddad (JO) Orta Doğu' da Diyabetin Prevalansı ve Prevansiyon Çalışmaları
Samad Shera (PK) Dünyada Diyabetin Prevalansı ve Prevansiyon Çalışmaları
Nazan Yardım (TR) Türkiye' de Diyabetin Prevalansı ve Prevansiyon Çalışmaları
BİR KONU İKİ UZMAN - 13
Alper Sönmez (TR)

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme

Gültekin Süleymanlar (TR)

Diyabetik Nefropati Tedavisindeki Yenilikler

BİR KONU İKİ UZMAN - 14
Selçuk Dağdelen (TR) Diyabette Psikolojik ve Bilişsel Sorunlar
Nermin Çelen (TR)

Diyabette Psikolojik ve Bilişsel Sorunlar

BİR KONU İKİ UZMAN - 15
Ayşe Çıkım Sertkaya (TR) Pregestasyonel Diyabet: Güncel Tedavi Yaklaşımı
Seyfettin Uludağ (TR) Gebelikte Diyabet
BİR KONU İKİ UZMAN - 16
İlhan Satman (TR)

Sürekli Ciltaltı İnsülin İnfüzyonu (SCİİ)

Erdinç Ertürk (TR)

Sürekli Ciltaltı İnsülin İnfüzyonu (SCİİ) Sürekli Glukoz İzlemi(CGM)

BİR KONU İKİ UZMAN - 17
Mustafa Cankurtaran (TR) Yaşlı Diyabetik Hastanın Tedavisi ve Özellikleri
Neslişah Rakıcıoğlu (TR)

Yaşlı Diyabetik Hastanın Beslenme Tedavisi

PANEL 7 : Diyabet Tedavisinin Gelecek On Yılı
Oturum Başkanları : Mustafa Kemal Balcı (TR), Samir Helmy Assad-Khalil (EG)
Erdal Karaöz (TR) Kök Hücre Tedavisi
Mehmet Erdoğan (TR) Yeni Hipoglisemik Ajanlar
Hasan Altunbaş (TR) Adacık - Pankreas Nakli