50. Ulusal Diyabet Kongresi Sunumları

30 Mayıs 2014
24 NİSAN 2014, PERŞEMBE
PANEL 1: Tip 1 ve tip 2 diyabet benzerlikleri

Moderatörler: Prof. Dr. Hasan İlkova, Prof. Dr. M. Temel Yılmaz

Doç. Dr. Selçuk Dağdelen

Tip 1 diabetes mellitusda insülin direnci

Doç. Dr. Mehmet Baştemir

Tip 2 diabetes mellitusda insülitis

Doç. Dr. Mustafa Şahin

Tip 1 ve tip 2 diabetes mellitusda klinik ve genetik üst üste binmeler

Doç. Dr. Taner Bayraktaroğlu

Tip 2 diyabette otoimmünite

PANEL 2: Yeni insülin preparatları

Moderatörler: Prof. Dr. Metin Arslan, Prof. Dr. Ahmet Çorakçı

Prof. Dr. Murat Yılmaz

Yüksek konsantrasyonlu insülin preparatlarının klinik kullanımı

Prof. Dr. Ramis Çolak Yeni insülin uygulama yolları (inhale, oral, yama ve mikroiğneler)
Prof. Dr. Cumali Gökçe Yeni insülin formülleri, güncel uyguladığımız insülinlerden iyi mi?
Prof. Dr. Engin Güney Gebelikte insülin stratejisi

PROF. DR. MUZAFFER ŞEVKİ YENER KONFERANSI

Başkanlar Başkanlar: Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Prof. Dr. Demet Çorapçıoğlu
Prof. Dr. Erol Çerasi (Pro) insülin molekülünün beta hücresindeki tehlikeli yolculuğu
PANEL 3: Diyabette uzun dönem izlem sonuçları

Moderatörler: Prof. Dr. Aydan Usman, Prof. Dr. Belgin Efe

Prof. Dr. İlhan Satman

Tip 1 diabetes mellitusda sıkı kontrol çalışmalarında uzun dönem izlem sonuçları

Prof. Dr. Demet Çorapçıoğlu Tip 1 diabetes mellistusda uzun dönem izlenim sonuçları
PANEL 4: Diyabetiklerde mental durum

Moderatörler: Prof. Dr. Alim Uzunalimoğlu, Prof. Dr. Ayhan Arınık

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva

Mental sağlığın korunmasında etkili faktörler?

Prof. Dr. İlhan Yetkin

Mental sağlık için fiziksel öneriler

Prof. Dr. Mustafa Kutlu Metformin tedavisinin bilişsel fonksiyonlara etkisi nedir? Ne yapmalıyız?
PROF. DR. ERICH FRANK KONFERANSI

Başkan: Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan

Prof. Dr. Sümer Pek

Pankreas beta-adacık hücrelerinin yıkımı nasıl durdurulur?

PROF. DR. ALİ İHSAN AKSAN KONFERANSI

Başkan: Prof. Dr. Nilgün Başkal

Prof. Dr. Alberto De Leiva

Telemedikal yapay pankreas

PANEL 5: Diyabet ve hipoglisemi

Moderatörler: Prof. Dr. Şazi İmamoğlu, Prof. Dr. Ertuğrul Taşan

Prof. Dr. Alparslan Tuzcu

Hipoglisemiyi fark edememe

Prof. Dr. Berrin Çetinarslan

Hipoglisemide mortaliteye neden olan mekanizmala

Doç. Dr. Şevki Çetinkalp

Klinik çalışmalardan öğrendiklerimiz

PANEL 6: Dayanıklılık sporları ve diyabet

Moderatörler: Prof. Dr. Ömer Azal, Prof. Dr. Gül Gürsoy

Soeren Kruse Lilleoere

Hasta

Doç. Diyetisyen Emel Özer

Diyetisyen

Prof. Dr. Ali Murat Zengeroğlu

Spor hekimi

Prof. Dr. Taner Damcı

Diyabetolog


25 NİSAN 2014, CUMA
PANEL 7 : İnkretin bazlı tedavilerin glisemi dışındaki etkileri

Moderatörler: Prof. Dr. Miyase Bayraktar, Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ

Prof. Dr. Mithat Bahçeci

İnkretin peptidlerinin fizyolojisi ve santral sinir sistemi

Prof. Dr. Tomris Erbaş

GLP-1 ve DPP-4’ün antiinflamatuvar etkileri: Glukozdan bağımsız etkiler mi?

Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi

Kısa ve uzun etkili inkretin tedavilerinin güvenilirlikleri

PROF. DR. NURİ KAMEL KONFERANSI

Başkan: Prof. Dr. Sema Akalın

Prof. Dr. Moshe Hod

Gestasyonel diabetes mellitusun tanısı - Ortak görüşü değiştirmenin zamanı geliyor mu?

PROF. DR. ÜSTÜN KORUGAN KONFERANSI

Başkan: Prof. Dr. Serdar Güler
Prof. Dr. Ramazan İdilman

Diyabette steatohepatit, NASH ve hepatoselüler ca

PROF. DR. SELAHATTİN KOLOĞLU KONFERANSI

Başkan: Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık

Prof. Dr. Ali Rıza Uysal

Karbonhidrat ve lipid metabolizmalarını birbirine bağlayan molekül (ChREBP)

PROF. DR. YUSUF ORHAN KONFERANSI

Başkan: Prof. Dr. Ahmet Sadi Gündoğdu
Prof. Dr. Huub Schellekens

Biyobenzerlik - biyobenzerler

PANEL 8: Tip 2 Diabetes Mellitusda Patogeneze Yönelik Yeni Tedavi Beklentileri

Moderatörler: Prof. Dr. Vedia Tonyukuk, Prof. Dr. Neslihan Başçıl Tütüncü

Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ

Pankreası hedef alan

Prof. Dr. Rıfat Emral

İnsülin direncini hedef alan

Doç. Dr. Alper Sönmez

Adipoz doku inflamasyonunu ve iskelet adelesinin inflamasyonunu hedef alan yeni tedavi beklentiler

PANEL 9: Diyabet ve kemik metabolizması
Moderatörler: Prof. Dr. Tümay Sözen, Prof. Dr. Mustafa Kutlu
Prof. Dr. Fırat Bayraktar

Diyabetik hastalarda osteoporoz

Prof. Dr. Tuncay Delibaşı

Diyabet tedavilerinin kemik üzerine etkileri

Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz

Diyabet ve D vitamini

DOÇ. DR. ALİ İPBÜKER KONFERANSI

Başkanlar: Prof. Dr. Mücahit Özyazar, Prof. Dr. Nuri Çakır

Prof. Dr. Kürşad Türksen

Puliropotensi ve rejenerasyon: Diyabetik ayak ülserleri ile ilgili esinler

PROF. DR. ERGİN SENCER KONFERANSI

Başkan: Prof. Dr. Olcay Gedik

Prof. Dr. Shahidul İslam

Adacık hücrelerinde kalsiyum sinyal iletimi

Hekim Gözüyle Dünyanın Renkleri

Doç. Dr. Mesut Özkaya

26 NİSAN 2014, CUMARTESİ
PANEL 10 : Bariatrik cerrahinin metabolik etkileri

Moderatörler: Prof. Dr. Sevinç Eraslan (Biberoğlu), Prof. Dr. Zeynel Beyhan

Prof. Dr. Sevim Güllü

Tip 2 diabetes mellitus bariatrik cerrahi ile ilgili klinik çalışmalar

Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumuk

Bariatrik cerrahi sonrası barsak-beyin aksı

Doç. Dr. Volkan Genç

Bariatrik cerrahi sonrası barsak metabolizması ve barsak mikrocerrahisi

Prof. Dr. Erol Bolu Bariatrik cerrahi sonrası insülin salgısı ve beta-hücre fonksiyonu

PANEL 11: Diyabetik komplikasyonlar

Moderatörler: Prof. Dr. Okay Başak, Prof. Dr. Alper Gürlek

Prof. Dr. Kenan Keven

Nefropati güncelleme

Prof. Dr. Özden Şener

Nöropati güncelleme

Doç. Dr. Sibel Ertek Kardiyovasküler güncelleme
Doç. Dr. Müjde Aktürk Atlanan komplikasyonlar: Kas-iskelet sistemi anormallikleri
Prof. Dr. Mustafa Cesur: Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı

PROF. DR. NEŞE ÇOLAK KONFERANSI

Başkan: Prof. Dr. Nevin Dinççağ

Prof. Dr. Miyase Bayraktar

Kılavuzlar doğrultusunda tip 2 diyabet tedavisi

PANEL 12: Diyabet ve kalp
Moderatörler: Prof. Dr. Mehmet Tüzün, Prof. Dr. Füsun Saygılı

Doç. Dr. Mesut Özkaya

Diyabetik bireylerde prematür ateroskleroz belirteçleri

Prof. Dr. Tamer Tetiker

Kalsiyum, D vitamini ve ateroskleroz

Prof. Dr. İlhan Tarkun Diyabet ve kalp yetmezliği
PANEL 13: Yaşlılarda diyabet
Moderatörler: Prof. Dr. Nezaket Adalar, Prof. Dr. Mehmet Ungan

Doç. Dr. Ayşegül Atmaca

Glisemik hedef

Prof. Dr. Zeynep Cantürk

Diyabetin Bilişsel fonksiyonlar üzerine etkisi

Prof. Dr. Yüksel Altuntaş

Yaşlı diyabetlinin tedavisinde en iyi farmakolojik ajan

Prof. Dr. Teslime Atlı

Yaşlı diyabetlinin farmakolojik olmayan tedavisi ve eğitimi nasıl olmalı?

DR. BEDİ BELER KONFERANSI

Başkan: Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur
Prof. Dr. Itamar Raz

Sonuç çalışmalarından çıkarılan günümüze ve geleceğe yönelik dersler

PROF. DR. FERHAN BERKER KONFERANSI

Başkan: Prof. Dr. Rıfat Emral

Prof. Dr. Salih Şanlıoğlu

Diyabet tedavisinde inkretin tabanlı gen transfer stratejilerinin yeri

PROF. DR. FİKRET BİYAL KONFERANSI

Başkan: Prof. Dr. Faruk Alagöl

Prof. Dr. M. Temel Yılmaz

Glisemik değişkenlik: HbA1c’nin sorgulandığı alanda yeni bir kavram

PROF. DR. A. SEVİM BÜYÜKDEVRİM KONFERANSI

Başkan: Prof. Dr. Mustafa Kemal Balcı

Dr. Ercüment Dirice

Tip 1 diyabette beta-hücre rejenerasyonu

PROF. DR. SENA YEŞİL KONFERANSI

Başkan: Prof. Dr. Fahri Bayram

Prof. Dr. Ahmet Kaya

Kahverengi yağ dokusu