TDC Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Prof. Dr. Hasan İlkova 14 Ekim 2013

1955 yılından bu yana diyabetlinin yanındayız…

Diyabet tüm dünya için giderek artan çok büyük bir sorun haline gelmiştir. Tüm dünya nüfusu dikkate alındığında yetişkin diyebileceğimiz nüfusun yaklaşık %8,4’ü (382 milyon kişi) diyabet hastasıdır.2035 yılına kadar ulaşılması öngürülen rakam ise 592 milyon civarındadır. Hızla değişen yaşam koşulları ve beslenme alışkanlıkları diğer ilişkili etmenlerle birlikte fazla kilolu ve obez insanların sayısının yükselmesine yol açarken, diyabet vakalarının artışına da katkıda bulunmaktadır.

Geçtiğimiz 15 yıl içinde Türkiye’de diyabet hastalarının sayısı neredeyse üç katına çıkarak 1998’de 2,5 milyon kişiden 2013’te yaklaşık 7 milyona yükselmiştir.Türkiye’de diyabet hastası sayısının çok yüksek olması sebebiyle, tüm Avrupa’daki diyabet yükünün neredeyse % 13’ünü taşımaktadır.

Toplumsal ve küresel bir sorun haline gelen diyabetin çok boyutlu sonuçları dikkate alındığında; diyabetin önlenmesi ve tedavisine yönelik etkili müdahalelerin uygulanması ve bu yöndeki çalışmaları teşvik eden çözümler bulunması küresel boyutta bir çaba gerektirmektedir.Küresel çabanın bir parçası olarak Türk Diyabet Cemiyeti; kurulduğu günden bu yana 60 yıla yaklaşan bir süre içerisinde diyabet hastalığı, korunma yolları ve tedavisi hakkında halkın bilinçlenmesini sağlayan, eğitimler düzenleyen, bilimsel araştırmaların yapılması ve politikaların oluşturulmasına destek veren Türkiye’nin önde gelen kurumlarından biri olmuştur.

Türk Diyabet Cemiyeti olarak diyabeti önlemek ve bu konudaki farkındalığı arttırmak için aşağıdaki faaliyetleri yürütmekteyiz.

  • Ülke çapında aile hekimlerine, diyabet uzman ve hemşirelerine, diyetisyenlere ve ilgili diğer sağlık personeline yönelik diyabet hastalığı, korunma yolları ve tedavisi hakkında kurs ve eğitimlerin düzenlenmesi
  • 1961 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda 4 defa yayınlanan, diyabetle ilgili güncel gelişmeler ve sağlıklı yaşam ve beslenme hakkında bilgilendirip aydınlatan “Diyabet” dergisinin çıkartılması,
  • Bilimadamları ve sağlık profesyonellerini bir araya getirerek bilgi alışverişinde bulunmalarını ve güncel gelişmeler hakkında bilgilenmelerini sağlayan “Ulusal Diyabet Kongreleri”nin düzenlenmesi (50. Ulusal Diyabet Kongresi 23-27 Nisan 2014 tarihleri arasında Beldibi/Antalya’da düzenlenecektir.)
  • Ulusal Diyabet Kongrelerindeki sunum ve bildirileri okuyucu ile buluşturan “Türk Diyabet Yıllığı” nın yayınlanması
  • Her yıl, genç ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği, her yaştan diyabetlinin katıldığı, rahat bir tatil ortamında eğitim ve bilgilendirmenin yanı sıra , kendi kendini izleme alışkanlığı veren “Diyabet Yaz Kampları” nın düzenlenmesi (48. Yaz Kampı 15-23 Haziran 2013 tarihleri arasında Kuşadası-Aydın’da düzenlenmiştir)
  • “14 Kasım Dünya Diyabet Günü”nde IDF’in belirlediği tema çerçevesinde bilgilendirici seminerler ve eğitim toplantıları ile çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi, halk genelinde ücretsiz şeker ölçümlerinin yapılması,
  • İlköğretim okulları ile işbirliği içerisinde öğrencilere Diyabet ve Sağlıklı Beslenme konulu eğitimler verilmesi,
  • Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra İstanbul Harbiye’de bulunan ve 1990 yılında Türk Diabet ve Obezite Vakfı ile kurduğumuz Özel Diyabet Hastahanesi ile başta diyabetli olmak üzere tüm hasta ve yakınlarına hizmet vermekteyiz. Değişen zaman ve şartlar içerisinde hizmet kalitemizdeki çıtayı daha yükseğe çıkartarak daha geniş bir kitleye hitap edebilmek amacıyla İstanbul Acıbadem semtinde yapımı devam eden yeni hastanemiz ile SGK’lı hastalarımıza olduğu kadar hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan hastalarımıza da hizmet vermeye devam edeceğiz.

Diyabeti önleme, korunma yolları ve tedavisi için 1955 yılında başlayan çalışmalarımıza gelişerek devam ediyoruz.

Türk Diyabet Cemiyeti