Bir Plastik Cerrah Olarak Neden Bu Yaralarla Uğraşıyorsunuz?

Prof. Dr. Muzaffer Altındaş 04 Mart 2014

Diyabetik ayak yaralarını dünyada pek çok cerrahi branştan hekimler tedavi etmeye çalışır. Bunların içerisinde genel cerrah, damar cerrahı, ortopedistler ve plastik cerrahlar vardır. Plastik cerrahiyi bu yaralar için daha uygun bir aday olarak görürüm. Eğer bu yaraları severse, uğraşmak isterse ve özveride bulunursa onun tedavideki şansı diğer branşlara göre çok yüksek olur. Çünkü plastik cerrahi, dokuları bir yerden başka yerlere kaydıran, dolaşımını ve canlılığını fazla bozmadan yer değiştirme imkanı sağlayan bir branştır. O bakımdan burada da en çok ona ihtiyaç vardır. Yani kötü ortamda çalışmayı göze alabilecek bir eğitim almış gruba ihtiyaç vardır. Dünyada böyle sadece yarayla uğraşan plastik cerrah azdır. Bu yaraların tedavisi giderek plastik cerrahi alanına doğru kaymaya başlamıştır. Gelecekte inanıyorum ki bu cerrahlar bu işi ciddi bir şekilde ele alırlarsa, yaraların tedavisinde büyük başarılar ortaya çıkacaktır.