Biyobenzer İlaçların Kullanımı Raporu

05 Aralık 2017

IDF Europe, Diyabetli kişilerin tedavisinde Biosimilar (Biyobenzer) ilaçların kullanımı üzerine bir konuşma metni yayınladı.

“Bildiğimiz üzere, 20-79 yaşlarındaki yetişkinlerde diyabetin dünya genelinde prevalansı 2017'de % 8,8 olarak tahmin ediliyor ve 2045'te bu oranın % 9,9'a yükselmesi öngörülmektedir. İnsüline erişimin olmaması, başarılı tedavinin başlıca engeli olmaya devam etmekte ve akut / kronik komplikasyonların ve erken ölümlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Biyobenzer ilaçlar, patent süresini kaybetmiş olan mevcut biyolojik ilaçlara alternatif oluşturmaktadır.

Konunun Avrupa Diyabet Topluluğu için önemini yansıtan ve biyobenzer insülinlerin tanıtımıyla bağlantılı potansiyel fırsatlar ve güçlükler göz önüne alındığında;

Uluslararası Diyabet Federasyonu Avrupa Bölgesi (IDF Europe), diyabetli kişilerin tedavisinde biyobenzer ilaçların kullanımı hakkında, sağlık profesyonelleri, diyabetli kişiler, ilaç firmaları, ulusal yetkili merciler ve sağlıkla ilgili hizmetler, IDF Avrupa üye kuruluşları gibi tüm diyabet paydaşlarına mevcut düzenlemeleri özetleyen ve tavsiyeler veren bir rapor yayınladı. Raporu linkte bulabilirsiniz.