Diyabet İstatistikleri

Diyabet veya Komplikasyonları için Yapılan Harcamalar, Sağlık Hizmetleri Sistemleri Üzerinde Çok Büyük Bir Yük Oluşturmaktadır...

Diyabet Komplikasyonları maliyetinin, tüm dünyada total sağlık hizmetleri harcamalarının %5-10’unu oluşturduğu tahmin edilmektedir.

Diyabet Komplikasyonlarının Hem Maliyeti Çok Yüksek, Hem de Sonuçları Çok Üzücüdür.

Diyabet, gelişmiş ülkelerde, erişkin yaş çalışma grubunda kısmi görme kaybı ve körlüğün temel nedenidir.

Diyabete bağlı parmak veya bacak amputasyonları, kazalarda oluşan amputasyonlara göre daha fazladır.

Diyabetli kişiler daha fazla kalp infarktüsü ve felç geçirme riskine sahiptir.

Diyabetli kişiler çok yüksek bir böbrek hastalığı geliştirme riskine sahiptir.

Dünyanın Birçok Yerinde, Hükümetler ve Karar Vericiler, Diyabete Gerekli Dikkati Göstermemektedirler.

Ülkelerin tahminen %25’i, kendi ulusal sağlık planlarında diyabet bakımında herhangi bir özel önlem almamaktadırlar.

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) 7. Diyabet Atlası

Kısa Bilgilendirme (Daha fazlası için http://www.diabetesatlas.org/)

Küresel Sorun – Anahtar Mesajlar

IDF Diyabet Atlası tahminlerine göre 2015’te,

 • 11 yetişkinden 1’i diyabetli. (415 milyon)
 • 2 diyabetli yetişkinden 1’ine (%46,5) teşhis konulmamış yani diyabetli olduğunu bilmiyor.
 • Küresel sağlık harcamalarının %12’si, diyabete harcanıyor. (673 milyar ABD Doları)
 • 7 doğumdan 1’i gebelik diyabetinden etkileniyor.
 • Diyabet hastalarının dörtte üçü (%75) düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde yaşıyor.
 • 542,000 çocuk tip1 diyabet hastası.
 • Her 6 saniyede 1 kişi diyabet hastalığından hayatını kaybediyor. (hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon)


IDF tahminlerine göre diyabet 2040’da,

 • 10 yetişkinden 1’i diyabet hastası olacak. (642 milyon)
 • Diyabet ile ilişkili hastalıkların sağlık harcamaları 802 milyon ABD Dolarını aşacak.


IDF Diyabet Atlası Küresel Tahminleri, 2015 - 2040

( “ değişkenlik aralığı )

(* R=2 tahminlerinin varsayımı, diyabetli bireylerin sağlık harcamalarının, diyabetli olmayan bireylerin sağlık harcamalarından ortalama 2 kat yüksek olduğu şeklindedir. IDF atlası tamamlandığında ayrıca R=3 tahminlerini de içerecektir ki bu tahminlerin varsayımı; diyabetli bireylerin sağlık harcamalarının, diyabetli olmayan bireylerin sağlık harcamalarından ortalama 3 kat yüksek olduğu şeklindedir.


IDF Bölgelerinin, 2015 ve 2040 yılları ve 20-79 yaş aralığı için standardize edilmiş tahmini diyabetli prevelans oranları


IDF Bölgeleri için Anahtar Tespitler

 • 1.Afrika’daki diyabetli bireylerin 3’te 2’sinden fazlasına teşhis konulmamıştır.
 • 2.Kuzey Amerika ve Karayipler’de 8 yetişkinden 1’i diyabetlidir.
 • 3.Avrupa, tip1 diyabetle yaşayan çocuk sayısında en yüksek prevelansa sahiptir.
 • 4.Güneydoğu Asya’da, her 4 doğumdan 1’i gebelikte kanda yüksek şekerden etkilenmektedir.
 • 5.Diyabetli yetişkinlerin %37’si, Batı Pasifikte yaşamaktadır.
 • 6.Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da, diyabetli 10 yetişkinden 4’üne teşhis konulmamıştır.
 • 7.2040’a kadar, Güney ve Orta Amerika’da diyabetliler %65 oranında artacaktır.


Diyabetli bireylerin yaşadığı ilk 10 ülke/bölge (20-79 yaş ve 2015_2040 aralığı)

Uluslararası Diyabet Federasyonu 6. Diyabet Atlası Verileri

1985’te, tüm dünyada, tespit edilen 30 milyon diyabetli vardı. 2005 yılında, 230 milyondan fazla diyabetli mevcuttur. Yaklaşık 20 yılda, hemen hemen yedi kat artma olmuştur. Eğer bu epidemiyi yavaşlatmak için hiçbir şey yapılmaz ise, IDF ‘in tahminlerine göre 2013 yılında 382 milyon olan diyabetli sayısının 2035 yılında 592 milyona çıkacağı düşünülmektedir.

Diyabet veya Komplikasyonları için Yapılan Harcamalar, Sağlık Hizmetleri Sistemleri Üzerinde Çok Büyük Bir Yük Oluşturmaktadır...

Diyabet Komplikasyonları maliyetinin, tüm dünyada total sağlık hizmetleri harcamalarının %5-10’unu oluşturduğu tahmin edilmektedir.

Diyabet Komplikasyonlarının Hem Maliyeti Çok Yüksek, Hem de Sonuçları Çok Üzücüdür.

Diyabet, gelişmiş ülkelerde, erişkin yaş çalışma grubunda kısmi görme kaybı ve körlüğün temel nedenidir.

Diyabete bağlı parmak veya bacak amputasyonları, kazalarda oluşan amputasyonlara göre daha fazladır.

Diyabetli kişiler daha fazla kalp infarktüsü ve felç geçirme riskine sahiptir.

Diyabetli kişiler çok yüksek bir böbrek hastalığı geliştirme riskine sahiptir.

Dünyanın Birçok Yerinde, Hükümetler ve Karar Vericiler, Diyabete Gerekli Dikkati Göstermemektedirler.

Ülkelerin tahminen %25’i, kendi ulusal sağlık planlarında diyabet bakımında herhangi bir özel önlem almamaktadırlar.

Çocuk ve Ergenler'de Diyabet Salgını

Diyabet, komplikasyonlarıyla çocuk ya da büyük ayrımı yapmaksızın zarar vermektedir.

Turdep-2 Sonuçlarının Özeti

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon bölümlerinin veri girişleri tamamlanan TURDEP-III çalışmasının ön sonuçlarına göre:

IDF Diyabet Atlası

IDF tarafından yapılan son araştırmalar gösteriyor ki % 8.3’ü yetişkin olmak üzere dünyada toplam 382 milyon diyabetli bulunuyor.

Türkiye’de ve Bölge Ülkelerinde Diyabet Sorunu

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), Dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin etmektedir.

Diyabet Artıyor: Her 5 yetişkinden 2'si risk altında

Ağustos 2014'te yayınlanan araştırmaya göre Amerika'da her 5 yetişkinden 2'sinde diyabet gelişecek. Türkiye'de ise durum maalesef çok daha vahim.

İlgili Konular

Obezitenin Artışı Endişe Veriyor

Yanlış Beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı obeziteyi asrımızın en tehlikeli hastalıklarından birisi haline getirdi.