Olağan Genel Kurul Son Toplantı

03 Haziran 2021

Sayın Üyemiz;

Covid – 19 genelgeleri doğrultusunda gerçekleştiremediğimiz Olağan Genel Kurul Son Toplantı tarihimiz yeni açıklanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri doğrultusunda 15 Haziran 2021 Salı günü olarak değiştirilmiştir.Toplantı saat 11.00’da Acıbadem Mah. Sokullu Sok. No:3 adresinde bulunan Genel Merkezimizde gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimizin HES kodu alarak ve maske ile toplantıya katılması rica olunur.

Saygılarımızla;

Prof. Dr. Hasan İlkova

Türk Diyabet Cemiyeti

Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM :

1-Yoklama ve açılış

2-Toplantı divanı teşkili ve genel kurul tutanaklarının imzası için divan başkanlığına yetki verilmesi,

3-Yönetim Kurulu’nun 2019 ve 2020 yılı Faaliyet Raporları ile Mali Raporları, 2021 yılı Tahmini Bütçe Raporu ve 2019 – 2020 İç Denetim Raporlarının okunması ve Genel Kurul tarafından onaylanması için oya sunulması, ibrası,

4-Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi

5-Tüzüğün 7/a maddesinin ve 14. maddesinin mevzuata uygun olarak tadil edilmesi

6-Cemiyet adına menkul ve gayrimenkul alımı, mevcut menkul ve gayrimenkullerinin satımı, gerek kendisi, gerekse de iştiraki olduğu tüzel kişi/kişilerin kullandıkları ve/veya kullanacakları kredilerin ve/veya doğmuş ve/veya doğacak borçların teminatını teşkil etmek üzere adına kayıtlı taşınmazları ipotek olarak vermek, rehin ile sınırlandırmak, serbest dereceden istifade hakkı tanımak, ipotekleri fek etmek için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi

7-Özel Mersin Akdeniz Hastanesi’ne ait Mersin İli Akdeniz İlçesi İhsaniye Mahallesi’nde bulunan tapunun 817 Ada, 1030 Parsel No’suna kayıtlı hastane binasının satılması veya kiralanması ile resmi işlemlerini yürütmek için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

8-Ortağı olunan Özel NB Kadıköy Hastanesi A.Ş’ye sermaye avansı verilmesi ve artırılacak sermayeye katılımiçin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

9-Türk Diyabet Cemiyeti’nin, Türk Diyabet ve Obezite Vakfı’ndan Özel Harbiye Diyabet Hastanesi kaynaklı alacağı 1 milyon 206 bin 65 kuruş tutarındaki borç alacağı konusunun görüşülmesi

10-Türk Diyabet Cemiyeti ve Türk Diyabet Cemiyeti İktisadi İşletmesi için imza sirkülerinin düzenlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11-Dilek ve Temenniler,

12-Kapanış