Proje Yarışması

02 Ekim 2020

‘Hemşire: Diyabeti Değiştirecek Güç’ Proje Yarışması sonuçlandı.

Hemşirelerimizin diyabetli hasta bakım kalitesini artırmaya yönelik yeni ve yaratıcı düşüncelerini uygulamaya kazandırmalarını sağlamak, yenilikçi çalışmaları teşvik etmek, bu konuda istekli ve çalışan hemşireleri motive etmek, hemşirelikte inovasyon çalışmalarının farkındalığını oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz; ‘Hemşire: Diyabeti Değiştirecek Güç Proje Yarışması’ sonuçlandı.

Kısıtlı bir başvuru süresi olmasına karşın yarışmamız oldukça yoğun ilgi gördü. 38 projenin değerlendirmeye alındığı yarışmada, seçici kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonucu 4 proje ödüle layık görüldü.

Ödüller ve sahipleri şu şekildedir;

Birincilik ödülü; Kocaeli Devlet Hastanesi Diyabet Hemşiresi Alime Karataş tarafından hazırlanan‘Konuşan İnsülin Kalemleri’ projesine verilmiştir.

İkincilik ödülü; NB Kadıköy Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Emine Uygun Sert tarafından hazırlanan ‘Diyabet Dostu Beslenme’ projesine verilmiştir.

Üçüncülük ödülü; Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Diyabetik Ayak Servisi Hemşiresi Merve Tıraş ile Diyaliz Merkezi Hemşiresi Şuayıp Köse tarafından hazırlanan ‘Diyabetes Mellitus Hastalarının Primer Bakımında Yer Alan Tırnak Bakımında Gelişme: Akıllı Tırnak Makası’ projesine verilmiştir.

Nazif Bağrıaçık özel ödülü ise;Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Arş. Gör. Gamze Ünver, Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Hemşiresi Osman Bal tarafından hazırlanan ‘Sanal gerçeklik gözlüğü ile verilen diyabet eğitiminin klinik sonuçlara etkisinin incelenmesi’ projesine verilmiştir.