Toplantı Duyurusu

15 Mart 2021

Sayın Üyemiz;

Türk Diyabet Cemiyeti’nin pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 2020 yılı ile 2021 yılı Olağan Genel Kurul son toplantı tarihi, hafta sonu sokağa çıkma yasakları nedeniyle 30 Nisan 2021 Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Toplantı saat 11:00‘da, Acıbadem Mah. Sokullu Sok. No:3 Kadıköy- İstanbul adresinde aşağıda yazılı olan gündemi görüşmek üzere gerçekleştirilecektir.

Tüm üyelerimizin toplantıya HES kodu alarak ve maske ile katılması önemle rica olunur.


Saygılarımla
Prof. Dr. Hasan İlkova
Türk Diyabet Cemiyeti
Yönetim Kurulu Başkanı


GÜNDEM :
1-Yoklama ve açılış

2-Toplantı divanı teşkili ve genel kurul tutanaklarının imzası için
divan başkanlığına yetki verilmesi,

3-Yönetim Kurulu’nun 2019 ve 2020 yılı Faaliyet Raporları ile Mali
Raporları, 2021 yılı Tahmini Bütçe Raporu ve 2019 – 2020 İç Denetim
Raporlarının okunması ve Genel Kurul tarafından onaylanması için oya
sunulması, ibrası,

4-Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi

5-Tüzüğün 7/a maddesinin ve 14. maddesinin mevzuata uygun olarak tadil
edilmesi

6-Cemiyet adına menkul ve gayrimenkul alımı, mevcut menkul ve
gayrimenkullerinin satımı, gerek kendisi, gerekse de iştiraki olduğu
tüzel kişi/kişilerin kullandıkları ve/veya kullanacakları kredilerin
ve/veya doğmuş ve/veya doğacak borçların teminatını teşkil etmek üzere
adına kayıtlı taşınmazları ipotek olarak vermek, rehin ile
sınırlandırmak, serbest dereceden istifade hakkı tanımak, ipotekleri fek
etmek için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi

7-Özel Mersin Akdeniz Hastanesi’ne ait Mersin İli Akdeniz İlçesi
İhsaniye Mahallesi’nde bulunan tapunun 817 Ada, 1030 Parsel No’suna
kayıtlı hastane binasının satılması veya kiralanması ile resmi
işlemlerini yürütmek için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

8-Ortağı olunan Özel NB Kadıköy Hastanesi A.Ş’ye sermaye avansı
verilmesi ve artırılacak sermayeye katılım için Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi.

9-Türk Diyabet Cemiyeti’nin, Türk Diyabet ve Obezite Vakfı’ndan Özel
Harbiye Diyabet Hastanesi kaynaklı alacağı 1 milyon 206 bin 65 kuruş
tutarındaki borç alacağı konusunun görüşülmesi

10-Türk Diyabet Cemiyeti ve Türk Diyabet Cemiyeti İktisadi İşletmesi
için imza sirkülerinin düzenlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi,

11-Dilek ve Temenniler,

12-Kapanış

2020-2021Genel Kurul Duyuru.pdf