Türkiye’nin Katıldığı Araştırmanın Raporu Açıklandı

31 Ocak 2014

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda; Dünya Sağlık Örgütü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi ile birlikte yürütülen “Çocukluk Çağı Obezite Araştırması (COSI-TR) Ön Rapor Sonuçları” yapılan bir toplantıyla açıklandı.

Obezitenin küresel boyutta ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan , Obezite-Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanı Doç.Dr. Nazan Yardım, hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün artış görüldüğünü kaydetti. Dünyada her yıl 2,8 milyon insanın fazla kilo ve obezite sebebiyle hayatını kaybettiğini söyleyen Doç. Dr. Nazan Yardım, hareketsizlik nedeniyle de her yıl 3,2 milyon insanın aynı akıbeti yaşadığını ifade etti. DSÖ, Avrupa Bölgesi’ndeki tüm yetişkinlerin yarısı, çocukların ise beşte birinin fazla kilolu olduğunu belirten Yardım, söz konusu çocukların üçte birinin de obez olduğunu söyledi. Obezite ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar incelendiğinde Türkiye’de fazla kilolu olma ve obezite sıklığının giderek arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Nazan Yardım, çocukluk çağı obezitesinin yüzde 6,5’e fazla kilolu oranının ise yüzde 14,3’e ulaştığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü işbirliğinde 20 ülkede uygulanan “Avrupa Çocukluk Çağı Obezite Araştırması”na bu yıl Türkiye’nin de katıldığını belirten Doç. Dr. Nazan Yardım şunları kaydetti: “Bu çalışmanın amacı uluslararası bir araştırmaya katılarak okul çağı çocuklarının büyümenin diğer ülkelerde kıyaslamalı olarak izlenmesidir.” Söz konusu araştırmanın 67 ilde 216 okulda 2. sınıfta eğitim gören 5 bin 600 öğrenciye ulaşılarak yapıldığını açıklayan Yardım, sözlerini şöyle tamamladı: Araştırmanın saha uygulaması 67 ilde oluşturulan 78 ekiple Mayıs-Haziran 2013 tarihlerinde yapıldı. Araştırmanın açıklanan ön sonuçlarına göre 7 ve 8 yaş grubunda; Vücut ağırlığına göre zayıf ve çok zayıf olanların oranı yüzde 2,3’dür. Boy uzunluğuna göre bodur ve ciddi bodur olanların oranı yüzde 2,4’dür. Beden kitle indeksine göre hafif şişman yüzde 14,2, şişman 8,3’dür.

Çocuk Çağı Obezite Araştırması Ön Raporuna ulaşmak için tıklayınız.