Yoğun İnsülin Tedavisi, Nöropati Gelişme Riskini Azaltabilir mi?

Prof. Dr. İlhan Satman 09 Şubat 2014

Azalttığını gösteren çalışmalar vardır. 1993 yılında sonuçları açıklanmış tip 1 diyabet çalışması vardır. Tip 1 diyabetlileri başlangıçtan ve erken dönemden itibaren kontrollü bir şekilde 8 yıl civarında izlemişlerdir. Yoğun insülin tedavisi uygulanıp hemoglobin A1C’yi normale yakın düzeylere getirdikleriyle, standart tedavi uygulananları karşılaştırdıkları zaman nöropati gelişme riskinde %40’lık bir azalma olduğu gösterilmiştir. İngilizler de tip 2 çalışması yapmışlardır. Sonuçlarını 1997-98 yıllarında açıkladılar. Aynı şekilde tip 2 diyabetlileri erken dönemlerde ele alıp daha yoğun bir şekilde izleyip, hemoglobin A1C’yi normale yakın düzeylere getirebildikleri hasta grubunda nöropati riskinde %40 azalma olduğunu gösterebildiler.