4. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyumu

05 Mayıs 2016 - 07 Mayıs 2016

4. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyumu

05-07 Mayıs 2016 Istanbul

www.klimik.org.tr